Een bureau met toetsenbord en een opstelling met twee monitoren.

Cumulatieve lay-outverschuiving begrijpen

Cumulatieve lay-out Verschuiving

Een bureau met een toetsenbord en een opstelling met twee monitoren die de cumulatieve indelingsverschuiving begrijpen.

Stop de beweging

De pagina solide maken

Begrip Cumulatieve lay-outverschuiving

Door: Simon | Categorie: Paginasnelheid
Datum van het uitbrengen: 9 januari 2024

Cumulatieve Layout Shift (CLS) is een cruciale maatstaf geworden die rechtstreeks van invloed is op de manier waarop gebruikers websites waarnemen en ermee omgaan.

Als belangrijk onderdeel van Google's Core Web Vitals speelt CLS een belangrijke rol bij het bepalen van: algemene prestaties van de website. In dit artikel zullen we dieper ingaan op het concept van Cumulatieve Layout Shift, waarbij we de impact ervan onderzoeken, de factoren die eraan bijdragen en effectieve strategieën om deze te minimaliseren.

Wat is Cumulatieve lay-outverschuiving?

Cumulatieve lay-outverschuiving is een maatstaf die wordt gebruikt om de visuele stabiliteit van een webpagina te kwantificeren terwijl deze wordt geladen en interactief wordt. In eenvoudiger bewoordingen meet CLS hoeveel inhoud er op een webpagina staat verschuift of beweegt tijdens de interactie van de gebruiker. Deze beweging kan frustrerend zijn voor gebruikers, vooral wanneer ze proberen op een specifiek element te klikken of inhoud te lezen.

CLS wordt berekend door de impactfractie (de hoeveelheid zichtbare ruimte die wordt beïnvloed door de verschuiving) te vermenigvuldigen met de afstandsfractie (de afstand die de elementen zijn verschoven ten opzichte van de kijkpoort). Een hogere CLS score duidt op een meer ontwrichtende en onaangename gebruikerservaring.

Impact van CLS Aan Gebruikerservaring

Frustratie van de gebruiker

Wanneer elementen op een webpagina onverwachts bewegen, kunnen gebruikers gefrustreerd raken, wat leidt tot een slechte algehele ervaring. Frequente en aanzienlijke verschuivingen in de lay-out kunnen de betrokkenheid van gebruikers verstoren en de uitvoering van taken belemmeren, zoals het klikken op knoppen of het invullen van formulieren.

Verlaagde conversiepercentages

Hoge CLS-scores worden vaak geassocieerd met lagere conversiepercentages. Het is minder waarschijnlijk dat gebruikers transacties voltooien of zich met inhoud bezighouden als ze een visueel onstabiele website tegenkomen. Dit onderstreept het belang van CLS, niet alleen voor de gebruikerstevredenheid, maar ook voor het succes van online bedrijven.

Posities in zoekmachines

Google heeft Core Web Vitals, inclusief Cumulative Layout Shift, opgenomen in zijn rankingalgoritme. Websites met betere prestaties, zoals gemeten aan de hand van deze statistieken, hebben een grotere kans om hoger te scoren in de resultaten van zoekmachines. Daarom is het aanpakken van CLS-problemen niet alleen gunstig voor gebruikerservaring, maar ook voor het behouden en verbeteren van de zoekzichtbaarheid.

Let op jouw Pagina laden

Kijk uit voor sprongen

Controleer op hertrekkingen

Oorzaken van cumulatief Lay-outverschuiving

Afbeeldingen en media zonder afmetingen

Een veel voorkomende oorzaak van CLS is het opnemen van afbeeldingen en media-elementen zonder gespecificeerde afmetingen. Wanneer deze elementen worden geladen, kunnen ze ervoor zorgen dat de lay-out verschuift, omdat de daarvoor benodigde ruimte dynamisch wordt toegewezen. Door breedte- en hoogtekenmerken voor afbeeldingen op te geven, kunnen browsers de vereiste ruimte reserveren, waardoor de kans op lay-outverschuivingen wordt verkleind.

Asynchroon laden van inhoud

Content die asynchroon wordt geladen, zoals advertenties of dynamisch gegenereerde elementen, kan bijdragen aan lay-outverschuivingen. Als de ruimte voor deze elementen niet vooraf is gereserveerd, kan de lay-out verschuiven wanneer de inhoud uiteindelijk wordt geladen. Prioriteit geven aan het laden van kritieke elementen of het gebruik van tijdelijke aanduidingen kan dit probleem verzachten.

Weblettertypen worden geladen

Weblettertypen, vooral die met verschillende laadtijden of vertragingen, kunnen lay-outverschuivingen veroorzaken. Wanneer de lettergrootte na de eerste weergave verandert, kan dit leiden tot onverwachte verschuivingen in de lay-out. Het gebruik van de eigenschap font-display en het vooraf laden van lettertypen kan dergelijke verschuivingen helpen voorkomen.

Strategieën om Minimaliseer Cumulatieve lay-outverschuiving

Belangrijke bronnen vooraf laden

Om het laden van pagina's te verbeteren en CLS te verminderen, kunt u overwegen belangrijke bronnen zoals afbeeldingen, lettertypen en stylesheets vooraf te laden. Vooraf laden zorgt ervoor dat deze bronnen vroeg in het laadproces van de pagina worden opgehaald, waardoor de kans op lay-outverschuivingen wordt geminimaliseerd.

Geef afbeeldingsafmetingen op

Door expliciet de afmetingen van afbeeldingen en media-elementen te specificeren, kunnen browsers de benodigde ruimte toewijzen voordat de inhoud wordt geladen. Deze eenvoudige praktijk vermindert aanzienlijk de kans op lay-outverschuivingen veroorzaakt door afbeeldingen met dynamische afmetingen.

Geef prioriteit aan het laden van kritieke CSS

Door eerst kritische CSS te laden, zorg je ervoor dat de essentiële stijlen voor de eerste weergave van de pagina snel worden toegepast. Dit helpt bij het vermijden van de flits van ongestylede inhoud (FOUC) en draagt bij aan een stabielere lay-out.

Trage voortgang

Implementeer lazyloading voor afbeeldingen en andere niet-kritieke bronnen die onder de vouw verschijnen. Lazy Load stelt het laden van deze elementen uit totdat ze op het punt staan de viewport binnen te gaan, waardoor onnodige lay-outverschuivingen tijdens het laden van de pagina worden voorkomen.

Monitoren & Analyseren

Controleer regelmatig de prestaties van uw website met behulp van tools zoals Google Paginasnelheid Insights, Lighthouse of andere webprestatietools. Deze tools bieden inzicht in CLS en andere Kerngegevens over Web Vitals, waarmee u problemen proactief kunt identificeren en aanpakken.

Mijn Conclusies

Cumulatieve lay-outverschuiving is een cruciaal aspect van webprestaties dat de gebruikerservaring rechtstreeks beïnvloedt rankings in zoekmachines. Webontwikkelaars en site-eigenaren moeten prioriteit geven aan strategieën om CLS te minimaliseren en ervoor te zorgen dat bezoekers een naadloze en visueel stabiele ervaring hebben.

Door de oorzaken aan te pakken en best practices te implementeren, kunnen websites niet alleen de gebruikerstevredenheid vergroten, maar ook hun algehele online aanwezigheid verbeteren. Terwijl het digitale landschap blijft evolueren, is het van cruciaal belang om waakzaam te blijven over prestatiestatistieken zoals CLS om online een concurrentievoordeel te behouden.

Technische blogauteur

Andere recente Pagespeed-blogs

NitroPack-recensie. Maximaliseert het de websiteprestaties?

NitroPack is een uitgebreide website-optimalisatieservice die is ontworpen om de snelheid en prestaties van de website te verbeteren. Het biedt een reeks functies, waaronder bestandsminificatie, beeldoptimalisatie, lazyloading, Content Delivery Network (CDN)-integratie en caching-mechanismen, allemaal gericht op het verminderen van laadtijden en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Waarom gebruikerservaring de PageSpeed-scores overtroeft

Hoewel het belang van een snelle website niet genoeg kan worden benadrukt, is het essentieel om te erkennen dat de gebruikerservaring een unieke en aantoonbaar belangrijkere positie inneemt in de ogen van zoekmachines, met name Google.

Evenwicht tussen prestaties en gebruikerservaring

In de snelle wereld van online zakendoen en digitale aanwezigheid komen website-eigenaren vaak verstrikt in het nooit eindigende streven naar hogere paginasnelheidsscores om hun website 'groen' te krijgen.

Webdesign & SEO