Een afbeelding van een horloge met een oogverblindend licht dat prachtige vitale functies van het web laat zien.

Onthulling van de toekomst – Core Web Vitals in 2024

Speculatie & Feiten

Door: Simon | Categorie: Paginasnelheid
Datum van het uitbrengen: 10 januari 2024

Laten we, nu we 2024 binnenstappen, onderzoeken wat er aan de horizon ligt voor Core Web Vitals en hoe deze statistieken de webontwikkeling zullen beïnvloeden.

Begrip Kernwebvitalen

Kernwebvitalen, geïntroduceerd door Google, zijn een reeks gebruikersgerichte statistieken die gericht zijn op het meten en kwantificeren van de algehele gebruikerservaring van een website. Deze vitale factoren richten zich op aspecten als laadprestaties, interactiviteit en visuele stabiliteit, en omvatten de essentiële elementen die bijdragen aan een naadloze en plezierige gebruikerservaring.

Evolutie Van statistieken

In 2024 kunnen we een evolutie verwachten in de Core Web Vitals-statistieken. Naarmate de technologische vooruitgang en de verwachtingen van gebruikers blijven stijgen, zal er behoefte zijn om de bestaande statistieken te verfijnen en uit te breiden om een uitgebreider beeld van de webprestaties te bieden. Er kunnen nieuwe statistieken worden geïntroduceerd, die nuances aanpakken die van invloed zijn op de gebruikerservaring en ontwikkelaars ertoe aanzetten hun websites verder te optimaliseren.

Googlen Statistieken

Beyond Largest Contentful Paint (LCP)

LCP, dat de tijd meet die nodig is voordat het grootste inhoudselement zichtbaar wordt, kan mogelijk worden verbeterd. Omdat gebruikers snellere laadtijden eisen, moeten ontwikkelaars zich mogelijk concentreren op het optimaliseren van niet alleen de grootste inhoud, maar ook op andere kritieke elementen, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor een uitgebreide statistiek.

Interactieve statistieken

Core Web Vitals omvatten statistieken zoals First Input Delay (FID) die meten hoe lang het duurt voordat een website reageert op gebruikersinteracties. In 2024 kunnen we een meer genuanceerde benadering van interactieve statistieken bevestigen, genaamd INP (Interactie met volgende verf), waarin rekening wordt gehouden met de diversiteit van gebruikersapparaten en interactiepatronen. De industrie zal de introductie zien van nieuwe statistieken die de complexiteit van gebruikersbetrokkenheid beter weergeven.

Visuele stabiliteitsstatistieken

Cumulatieve Layout Shift (CLS) meet de visuele stabiliteit van een webpagina. Ontwikkelaars kunnen getuige zijn van een evolutie in CLS of de introductie van aanvullende statistieken die een genuanceerder inzicht in visuele stabiliteit bieden. Dit kan inhouden dat er rekening moet worden gehouden met dynamische inhoudsveranderingen en gebruikersinteracties die van invloed zijn op de algehele stabiliteit van de lay-out.

Dingen zijn Altijd evoluerend

Controleer uw statistieken vaak

Scores veranderen in de loop van de tijd

Integratie met Gebruikerservaring

Core Web Vitals is altijd nauw verbonden geweest met gebruikerservaring, maar in 2024 kunnen we een nog naadlozere integratie verwachten. Naarmate de verwachtingen van gebruikers voor snellere, soepelere en meer interactieve webervaringen stijgen, zullen de statistieken centraal komen te staan in het ontwerp- en ontwikkelingsproces.

Gebruikersgerichte prestatie-optimalisatie – Ontwikkelaars zullen steeds meer overschakelen naar een meer gebruikersgerichte benadering van prestatie-optimalisatie. In plaats van zich alleen te concentreren op het voldoen aan specifieke metrische drempels, zal er een grotere nadruk komen te liggen op het begrijpen van hoe deze statistieken aansluiten bij echte gebruikerservaringen. Deze verschuiving zal waarschijnlijk leiden tot meer gepersonaliseerde en contextbewuste optimalisaties.

Consistentie tussen platforms – Omdat gebruikers websites bezoeken op een groot aantal apparaten en platforms, is het handhaven van een consistente gebruikerservaring van het grootste belang. Core Web Vitals zal in 2024 waarschijnlijk meer belang hechten aan consistentie tussen platforms, waardoor ontwikkelaars worden aangemoedigd de prestaties op verschillende apparaten en browsers te optimaliseren.

Analyseren Machinaal leren & Voorspellende analyse

Proactief prestatiebeheer – Machine learning-algoritmen kunnen worden gebruikt om potentiële prestatieknelpunten te voorspellen op basis van historische gegevens en gebruikerspatronen. Deze proactieve benadering van prestatiebeheer stelt ontwikkelaars in staat problemen aan te pakken voordat ze negatief worden invloed hebben op de gebruikerservaring, in lijn met het preventieve karakter van Core Web Vitals.

Dynamische optimalisatiestrategieën – Voorspellende analyses kunnen dynamische optimalisatiestrategieën ondersteunen. Door te begrijpen hoe gebruikersgedrag in de loop van de tijd evolueert, kunnen ontwikkelaars prestatie-optimalisaties dynamisch aanpassen aan veranderende gebruikersverwachtingen. Dit aanpassingsvermogen zorgt ervoor dat websites responsief en efficiënt blijven in het licht van veranderende gebruikspatronen.

Webduurzaamheid & Groene statistieken

Naarmate het milieubewustzijn groeit, zullen webontwikkelaars zich waarschijnlijk meer gaan richten op het creëren van duurzame en energiezuinige websites. Core Web Vitals kan 'groene' statistieken bevatten die de milieu-impact van de prestaties van een website meten.

Koolstofvoetafdrukstatistieken – In 2024 kunnen we getuige zijn van de introductie van meetgegevens die de CO2-voetafdruk kwantificeren die verband houdt met de prestaties van een website. Dit zou kunnen leiden tot een nieuwe dimensie van optimalisatie, waarbij ontwikkelaars niet alleen streven naar snellere laadtijden, maar ook naar een lager energieverbruik.

Duurzame ontwerppraktijken – Core Web Vitals kan pleiten voor duurzame ontwerppraktijken, waarbij ontwikkelaars worden aangemoedigd om hulpbronnenintensieve elementen te minimaliseren en prioriteit te geven aan energie-efficiënte technologieën. Deze verschuiving naar duurzaamheid sluit aan bij de bredere trend in de sector om milieuvriendelijke webontwikkelingspraktijken te bevorderen.

Mijn Conclusies

Als we naar de toekomst van Core Web Vitals in 2024 kijken, is het duidelijk dat deze statistieken een cruciale rol zullen blijven spelen bij het vormgeven van het webontwikkelingslandschap.

De evolutie van statistieken, integratie met gebruikerservaring, de inbreng van machine learning en een focus op duurzaamheid onderstrepen gezamenlijk het dynamische karakter van webprestatie-optimalisatie. Het omarmen van deze trends zal niet alleen zorgen voor naleving van de algoritmen van zoekmachines, maar, nog belangrijker, bijdragen aan het creëren van een sneller, gebruiksvriendelijker en milieubewuster internet voor iedereen. Ontwikkelaars die op de hoogte blijven van deze opkomende trends zullen goed gepositioneerd zijn om de zich ontwikkelende uitdagingen en kansen op het gebied van Kernwebvitalen.

Technische blogauteur

Andere recente Pagespeed-blogs

NitroPack-recensie. Maximaliseert het de websiteprestaties?

NitroPack is een uitgebreide website-optimalisatieservice die is ontworpen om de snelheid en prestaties van de website te verbeteren. Het biedt een reeks functies, waaronder bestandsminificatie, beeldoptimalisatie, lazyloading, Content Delivery Network (CDN)-integratie en caching-mechanismen, allemaal gericht op het verminderen van laadtijden en het verbeteren van de gebruikerservaring.

Waarom gebruikerservaring de PageSpeed-scores overtroeft

Hoewel het belang van een snelle website niet genoeg kan worden benadrukt, is het essentieel om te erkennen dat de gebruikerservaring een unieke en aantoonbaar belangrijkere positie inneemt in de ogen van zoekmachines, met name Google.

Evenwicht tussen prestaties en gebruikerservaring

In de snelle wereld van online zakendoen en digitale aanwezigheid komen website-eigenaren vaak verstrikt in het nooit eindigende streven naar hogere paginasnelheidsscores om hun website 'groen' te krijgen.

Webdesign & SEO